پسرا فرشتن !!!

فکر می کنین این عکس چی میگه...خوب اشتباه کردین.این عکس می خواد بگه پسرا هرجا که باشن حتی دستشویی ورزش می کنن لبخند

یه تخت خواب گرون قیمت برای یه یرباز(قابل توجه پسرایی که می گن سربازی بده)

مرد رویاهای دخترا یا به عبارتی نهادینه شدن مردا در زندگی مدرن

/ 0 نظر / 26 بازدید